Sen Vàng

Trang chủ / Dịch vụ

Dịch vụ của chúng tôi


Danh sách các dịch vụ do Sen Vàng cung cấp

Bảng giá liệu trình

Bảng giá liệu trình hiện tại Sen Vàng đang cung cấp


Sen vàng 6

550.000đ / khách

 • Tắm sạch
 • Ngâm bồn sục
 • Ngâm bồn gỗ PƠMU
 • Xông hơi ướt
 • Tắm tráng
 • ….

sen vang 8

950.000đ / khách

 • Tắm sạch
 • Ngâm bồn sục
 • Ngâm bồn gỗ PƠMU
 • Xông hơi ướt
 • Tẩy da chết
 • ….